Thức ăn cho chó cỡ nhỏ poodle & Phốc 1kg – Smartheart

105,000

Thức ăn cho chó cỡ nhỏ Smartheart Gold 1kg Có 2 loại:

  • Smartheart Gold Puppy: chó nhỏ (hồng)
  • Smartheart Gold Adult: chó lớn: Xanh